Využití vyzařování včelstev na k léčení a zmírnění průběhu nemocí

Ve všech včelařských časopisech se vyskytují čas od času články, v nichž autoři popisují uzdravení z různých často velmi těžkých chorob. Připisují to konzumu včelích produktů, dýchání vůně včelstev, propolisu a pobytu u včel na čerstvém vzduchu. Tento osvěžující účinek pobytu u včelstev a práci u včelstev ve včelnicích pozoruje i většina včelařů, zvláště po práci si odpočinou v klidu ve včelíně. Odcházejí potom ze včelína domů úplně svěží. Získání této opětovné energie je připisováno právě vyzařování včelstev. Známý proutkař, diagnostik a léčitel, pan Karel Kožíšek uvádí, že včely něco vyzařují, co působí léčivě na člověka a co je možno zachytit do vody a krémů. Vyzařování je možné zaregistrovat kyvadélkem, virgulí či proutkem často až do vzdálenosti několika desítek metrů od včelstev.

Reakce s kyvadélkem souhlasila. Dále byly provedeny zkoušky s vodou a to tak, že část byla ponechána 2 hodiny v medníku včelstev, aby na ni včely působily. Druhá část vody byla ponechána mimo dosah včel. Vzorky obou částí vody - ozářená a neozářená byly předloženy proutkařům, kteří nevěděli, oč jde. Všichni vody odlišili a vody z medníků označili jako .něco vyzařující.

Nyní bylo na autorech dokázat, že tento vliv včelstva je skutečně schopen příznivě ovlivnit zdraví člověka. Začali proto včelami ozářenou vodu sami konzumovat a doporučili ji mnoha dalším známým k vyzkoušení. Více než dvě třetiny zkoušek jednoznačně potvrdily kladný účinek na zdraví a vitalitu. U některých z pokusných osob došlo k velmi výraznému zlepšení zdravotního stavu, někdy až k úplnému vyléčení. U 67leté manželky včelaře klesla po půlročním užívání ozářené vody hodnota GTT u cukrovky z 23 na pouhých 7, I při stejné životosprávě. Její manžel se nabíjením u včel s pitím ozářené vody zbavil bolesti hlavy a kloubů, jakožto následky boreliozy. Bylo také hlášeno zahojení bércových vředů, vyléčení zažívacích potíží, zmizení revmatických bolestí a odstranění mnoha jiných potíží jako výsledek užívání včelami ozářené vody a mastí.

Podstata léčebného účinku zatím není vysvětlena. Snad se jedná o působení tzv. bioplasmy na bioplasmu lidského těla. Člověk pohybující se stále v živém prostředí a konzumující čerstvou, to je živou potravu, má této bioplasmy stále dostatek a přetváří ji na svoji velmi silnou bioplasmu, která je pak součástí jeho odolnosti a vitality. Dnešní, moderní člověk se pohybuje v prostředí mrtvých a syntetických materiálů, pojídá umrtvenou a sterilizovanou potravu. Tak může vznikat nedostatek některých dosud neznámých komponentů, zejména nechemické povahy, jejichž nedostatek je trvalým stresovým činitelem a jedním z původců tzv. civilizačních chorob. Proto se lidé cítí na příklad v lese nebo sadu tak svěží, neboť i stromy vyzařují, i když mnohem slaběji než včelstva. Mnoho lidi zná účinek vyzařování živých kaštanů používaných v lidové medicíně k odstraňování nemocí kloubů, přikládáním kaštanů na nemocná místa. Budoucí vědecký výzkum těchto jevů nám může poodkrýt roušku těchto velkých tajemství. Do té doby mohou všichni prakticky zkoušet ozdravující účinky včelího vyzařování, seznámit s nimi širokou veřejnost a rozšířit tak blahodárně působení včelstev.

Souhrnně je zatím zjištěno, že včelí záření má příznivé účinky na tyto choroby či potíže:

Zhojení bércových vředů;
Vyléčení zažívacích potíží, příznivě působí na bolesti žaludku
Na revmatické potíže, bolesti páteře
Zvýšení svěžesti a odstranění pocitu stálé únavy
Chronické záněty močových cest
Vymizení ekzému
Odstranění menstruačních nepravidelností
V některých případech lze k léčbě použít i přikládání ozářených včelích plástů s medem.

Byly zároveň zjištěny i negativní účinky

Zvýšení krevního tlaku
Projímavý účinek


Příprava ozářené vody

Pitná voda, všechny nápoje obsahující vodu, v jakýchkoli nádobách, skleněných i plastikových, umístí do blízkosti plodiště včelstva tak, aby vzdálenost nepřesahovala půl metru (nikoliv však pod úl k zemi). Nejlépe do vyprázdněného medníku nebo dalšího nástavku při nástavkových úlech bez ohledu na uteplivky. Nejlépe pod plný medník, zezadu nebo z boku plodiště včelstva bez ohledu na složení stěny úlu. Nádoby mohou být uzavřené. Doba ošetření nejméně dvě hodiny nebo libovolně i více až 2 dny. Stejně se nabijí pleťové krémy i léčebné masti, přičemž nabití zvyšuje jejich léčebný efekt. Nabití v létě je větší, ale je možné i v době zimního klidu. Krátkodobý var nabité vody snižuje zanedbatelně, dlouhodobý var více než půl hodiny podle zkoušek náboj odstraňuje. Chlazení naopak se jeví bez újmy. Týdenní skladování má zanedbatelný vliv, ale třítýdenní skladování zejména v místě křížení tzv. geopatogenních zón náboj oslabuje.
 

Používání včelí ozářené vody

Ozářené nápoje a potraviny je možné konzumovat; v jakémkoliv množství, ale k dosažení pozorovatelného účinku je vhodné více než 1 litr denně. Účinky při různých chorobách jsou uvedeny výše. Obecně by měl být kladný vliv na průběh všech onemocnění. Ostatní léčbu nijak nenarušuje. V několika případech došlo ke snižování účinku preparátu na snižování krevního tlaku u těch, kteří jej pravidelně užívali (došlo k vzestupu krevního tlaku) Ovšem několik včelařů s trvale zvýšeným krevním tlakem, kteří preparáty neužívají, byli potěšení jeho úpravou. Stejně tak u nemocné stále užívající Erufein proti bolestem páteře, se po užívání včelí vody ozářené, objevily bolesti a účinek analgetika se snížil. Včelaři, kteří preparáty proti podobným bolestem neužívají, pozorovali vymizení bolesti.

Velmi výhodné je využití vyzařování včelích plástů, jejichž dobrý účinek je registrovatelný do vzdálenosti 20 cm. Prokazatelně výhodné je připravení obkladu z včelího plástu kolem hlavy při bolestech, které mizí při neorganické příčině po 15 minutách. Stejně příznivě působí obklady z včelích plástů na bolesti žaludku, při žaludečních vředech. Podmínkou je stále, nošení obkladů. Také při plotýnkových bolestech působí blahodárně. V budoucnu lze očekávat používání plástového lůžka, které se připraví tak, že se vyřazené včelí dílo obalí do fólie a položí pod prostěradlo na lůžku. Tělo se při ležení v podstatě pohybuje ve vzdálenosti oněch 20 cm, ve kterých je vliv včelího díla registrovatelný. Několik dobrovolníků, kteří tento způsob vyzkoušeli, svorně pozorovali celkově kladný vliv a zmizení potíží. Stejně působí dobře spaní ve včelíně.

Při léčbě ozářenou vodou je nutná konzultace s lékařem.

Co dodat na závěr? Snad slova jednoho nejmenovaného kolegy včelaře. "... tak jsem si dal na včely dvě piva. Po několika hodinách jsem jedno vypil." "A co, co, jak to fungovalo??" ptali se dychtivě ostatní včelaři. "No, naprosto skvěle! Hned jsem dostal chuť i na to druhé..."