Druhy včel
 

Včela ZLATÁ - Apis dorsata

největší ze všech čtyř druhů - dělnice 18-19 mm
barva těla je výrazně žlutá
žije v tropické a subtropické oblasti Asie - hlavně v Indii
staví jediný svislý plást o rozměru 110 x 75 cm v koruně stromů
při dorozumívacích tancích musí vidět oblohu
v období sucha opouští svůj plást a migruje za snůškou
výnosy medu jsou okolo 20 kg
med se získává mačkáním nebo lisováním zničených plástů
zásah pro získání medu se provádí v noci kvůli velké agresivitě těchto včel
 

Včela KVĚTNÁ - Apis florea

nejmenší ze všech čtyř druhů - dělnice 9-10 mm
žije převážně na indickém subkontinentě
vede podobný život jako včela zlatá
rozměry plástů 30 x 25 cm a připevňuje ho k palmovému listu
k dorozumívání potřebuje vidět oblohu
počet jedinců ve včelstvu je až 30 000 dospělců
vývoj včelstva má dva vrcholy - v květnu a v říjnu
2-3x ročně opouští svůj plást a migruje za potravou
jsou mírné
roční výtěžek kvalitního medu je 1-3 kg
 

 Včela INDICKÁ - Apis indica = Apis carana

hodně se podobá včele medonosné, ale je o něco menší
žije v dutinách na více plástech
žije v jihovýchodní Asii, Indii, Číně, Japonsku a v části Sibiře
medné výnosy jsou 5-8kg na včelstvo
je vytlačována včelou medonosnou
je původním hostitelem parazitického roztoče Varroa jacobsoni (destruktor)
 

 Včela MEDONOSNÁ - Apis mellifera = Apis mellifica

je vývojově nejdokonalejší
je rozšířena prakticky všude
do Ameriky a Austrálie byla převezena až v 17.st. v době kolonizace
její nejvýznamější plemena jsou:

včela italská - A.m.ligustica
včela kavkazská - A.m.caucasica
včela tmavá - A.m.mellifera
včela kraňská - A.m.carnica

(Včela má dva latinské názvy a to Apis mellifica , který se však ukázal jako nesprávný, neboť znamená včela med donášejí. Přitom včela nenosí do úlu med, ale jen sladinu - materiál pro jeho výrobu. Druhé jméno Apis mellifera je již přesné, neboť znamená včela med vyrábějící.)