Více informací o mateří kašičce

V posledních desetiletích se stala mateří kašička středem pozornosti četných pracovníků ve výzkumu i v praxi téměř na celém světě. Použili ji na léčení v různých odvětvích medicíny a vyzkoušeli její různé aplikační formy. Dosavadní zkušenosti potvrzují její celkový stimulační vliv na lidský organismus. Je známo, že všechny včelí larvy, ať dělničí, nebo mateří, jsou v prvních třech dnech živeny mateří kašičkou. Pak tuto stravu dostávají jen larvy, ze kterých se vylíhne pohlavně dospělá samička - včelí matka. Ta je po celý život obsluhována mlaďuškami, které jí podávají v krátkých intervalech mateří kašičku. Podle dnešních názorů a výzkumů je obrovský projev vitality u matky podmíněn jedině touto výživou v larválním stadiu a pak v dalším období jejího života. Krmení mateří kašičkou je příčinou zvýšeného výkonu v její pohlavní dospělosti spočívající v tom, že v jediném dnu naklade vajíčka, jejichž váha převyšuje váhu jejího těla. Vyjádřeno číselně 1500-2000 vajíček za den. Žije-li včelí dělnice 6 týdnů v době snůšky a 6 měsíců v době zimní, žije matka 4-6 let.

Není divu, že o této látce - mateří kašičce, kolovaly fantastické zprávy, zejména o jejím účinku na člověka. Byla nazývána elixírem života a vlivem nezří zené reklamy hledaným všelékem. Seriózními výzkumy se ubralo na zázračnosti této látky, neubralo se však na její hodnotě seriózním vyzkoušením v praxi. První patentovaný postup výroby preparátu pod názvem Apiserum, má Francouz Paul de Belvefere z roku 1952. Svým preparátem se stal známým po celém světě a dožil se brzy četných vyznamenání ve vědeckých kruzích i u vedoucích činitelů četných států.

Rozbor mateří kašičky ukázal, že má jednotné složení a obsahuje v průměru 60 % vody, 39 % sušiny, kterou tvoří 12,30 % bílkoviny, 5,50 % tuku, 12,50 % glycidů a zbytek dosud nezjištěné látky.

Mateří kašička je výměškem hltanové žlázy, která je uložena v hlavě dělnice, je párová. K její tvorbě potřebují mlaďušky hodně pylu a produkují ji ve stáří od 6. až 12. dne.

Je tedy k tvorbě mateří kašičky třeba dostatek mlaďušek, dostatek pylu a přínos nektaru. Ve složce tukové mateří kašičky velkou část tvoří kyselina 10hydroxydelta-2decenová, které se připisují antibiotické a antimykotické účinky. Další důležitou látkou v mateří kašičce je biopterin, kterému je připisován účinek na dlouhověkost včelí matky.

Při různém onemocnění u lidí byla mateří kašička podávána lékaři pod vedením dr. Matuszewskim, více - než třem tisícům osob. Dávali nativní a Iyofilizovanou denně pod jazyk po dobu 40 dnů a zjistili, že měla nejlepší vliv na biochemismus krve. Při těchto pokusech pozorovali subjektivní zlepšení celkového stavu, zvýšení životních sil, zánik dechových potíží, lepší spánek, úpravu trávení, zlepšení psychického stavu a zpomalení vývoje arteriosklerózy.

Mateří kašička normalizuje činnost nemocných orgánů, zabraňuje křečím, působí spasmolyticky  a rozšiřuje cévy mesenchymu a zvyšuje hodnoty gamaglobulinu. Je známo, že chloranfenykol a tetracyklinová antibiotika působí nepříznivě na tvorbu krevních elementů. Podáváme-Ii současně mateří kašičku, ruší tato nepříznivý vliv antibiotik na krvetvorbu. V kosmetice je dokázán příznivý účinek na regeneraci pokožky. Preparáty s mateří kašičkou působí na odstranění vrásek a vylepšení kožních jizev.